Grongfri.no er ikke lengre tilgjengelig på denne adressen. Besøk visitgrong.no istedet.

Veien til jegerprøven

Lovlig jakt

For å kunne delta i lovlig jakt i Norge er man nødt til å gjennomføre et kurs og en påfølgende eksamen, den såkalte jegerprøven. Kurset er ment for å gi jegere opplæring i bruk av våpen, sikkerhet, jaktbare arter og human jakt.

Kurset på 30 timer er påkrevd for å avlegge eksamen og arrangeres lokalt av jegerklubber og foreninger. I løpet av kurset må man møte opp på syv av de ni samlingene, og enkelte moduler krever oppmøte for å kunne gå videre i kurset.

En stor del av kurset består av opplæring i god våpenskikk og trygg jakt da gjennomført jegerprøve er nødvendig for å lovlig eie et våpen i Norge. I tillegg lærer man om human jakt og behandling av dyr. Dette innebærer at man jakter på en måte som skaper minst mulig forstyrrelser for andre arter og en mest mulig human død for arten man jakter.

Våpen for jakt i Norge

Norge er et land med forholdsvis strengt våpenlovgivning, og tillater i hovedsak kun private våpen til bruk på jakt. Enkelte unntak finnes for sportsskyting i pistolklubber og andre idretter, men disse er også strengere regulert enn jaktvåpen.

Det stilles en rekke krav til de som ønsker å eie våpen i Norge. Først og fremst må man bestå jegerprøven, og deretter stilles det krav til søkerens kriminalhistorie. Alle våpen som kjøpes registreres og må oppbevares forsvarlig. Det vil si at de skal være innelåst i godkjent våpenskap og at våpen og ammunisjon ikke skal oppbevares på samme sted. Politiet har hjemmel til å gjennomføre kontroll av disse forholdene hos våpeneiere.